Gloomygus

האשראי הבנקאי בצל המשבר הכלכלי

המשך קריאה

האשראי הבנקאי בצל המשבר הכלכלי

באמצע ספטמבר 2008 פרץ משבר פיננסי עולמי, אשר בעוצמתו היווה את המשבר הכלכלי החמור ביותר בעולם מאז השפל הגדול שהתחיל ב 1929 ונמשך יותר מעשור.

למען הדיוק, המשבר הנוכחי לא התחיל בבת אחת. הוא החל נותן אותותיו על המשק העולמי כבר בשנת 2007, כאשר ההחרפה הדראסטית הגיעה בספטמבר 08' – נפילת בנק ההשקעות הגדול "ליהמן ברודרס", ונפילתם של עשרות גופים בנקאיים נוספים כתגובת שרשרת באותו שבוע.

 

הסיבות למשבר

נהוג לתאר את הסיבות למשבר הזה כהתפוצצות בועת ה"סאב פריים" שוק של משכנתאות זולות לכל המבקש, אשר נסמך על שוק הנדל"ן האמריקאי. תיאור זה נכון כמובן, אך ההסבר המופשט יותר לפריצת המשבר הוא פשוט – אשראי בנקאי.

בפועל, ניתן בשנים האחרונות אשראי בנקאי רב למיליוני אנשים בארה"ב, כאשר חלק גדול ממנו היה בדיעבד חסר כיסוי. בנקים רגילים ובנקי השקעות למיניהם נתנו הלוואות ומשכנתאות רבות למיליוני אנשים, כאשר הערובות היחידות להחזרת אותו אשראי היו הנכסים אשר נקנו בעזרת אותו אשראי – בעיקר בתים פרטיים. כאשר התברר כי ערכם בפועל של כל אותם נכסים נמוך בהרבה ממה שחשבו, נוצר מצב בו מיליוני אנשים מאבדים את ביתם לבנקים, ואילו הבנקים נותרים עם גרעון אדיר מימדים. כולם מפסידים...

האשמה להתדרדרות למצב הזה נעוצה בהתנהלות הממשל האמריקאי בשנים אשר קדמו למשבר. החל מהיציאה מהמשבר הכלכלי של שנת 2000, נוצר מצב של חוסר רסן קיצוני בכלכלה האמריקאית. חוסר רגולציה משווע על המתרחש בוול סטריט ובשוקי המשנה נתנו לברוקרים יד חופשית להשתולל עם הנכסים שהופקדו בידם, ולסכן אותם ואת המשקיעים התמימים.

גם חוסר פעולה ממשית בשבועות שלאחר פריצת המשבר תרמו לחריפותו, ולחלק גדול מהנזק אשר נגרם למיליוני אנשים פשוטים.

 

דרכי טיפול

כיום, כשנה וחצי מאוחר יותר, ניתן לומר בדיעבד כי המשבר היה חמור פחות מהתחזיות, או לחילופין – כי הטיפול בו היה טוב מאוד, בטח אם משווים אותו למשבר של שנות השלושים.

חבילות סיוע אדירות מימדים (מאות ואלפי טריליוני דולרים) נרקמו ואושרו על ידי הממשלות של מרבית המדינות המערביות. ההרחבות הפיסקאליות הללו אמנם מומנו על ידי הרחבת החובות הלאומיים והגירעונות הממשלתיים, אך כניסה לחובות ארוכי טווח הינה מחיר נמוך והכרחי ביותר על מנת למנוע נזק ריאלי גדול לכלכלה.

החובות הלאומיים הללו יוחזרו במהלך עשרות השנים הקרובות, ואין ספק כי מצב זה עדיף עשרות מונים על האלטרנטיבה – שמירה על איזון תקציבי תוך צפייה מן הצד במיליוני אנשים מובטלים ורעבים, ובהתדרדרות מהירה לעבר שפל כלכלי ארוך טווח.

העולם כולו כבר חווה חוויה נוראה כזו בעבר, כאשר חוסר תגובה ממשית לנוכח קריסת הבורסות ב 1929 הוביל את העולם כולו לעשור של עוני ורעב, ועד היום מתבצע ניקוי גרפיטי של אמירות הקשורות למשבר. היציאה מהמשבר ההוא הגיעה סופית רק עם פרוץ מלחמת העולם השנייה.

 

טוב שלמדנו לקח – הפעם נחלצנו מהמשבר גם בלי מלחמת עולם...

היכנסו לפרטים נוספים לאתר devtec.co.il

Gloomygus

מקווים שנהנתם מהאתר שלנו

צור קשר